Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Bartoszki

(02.08.2017)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bartoszki
(18.07.2017)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Bartoszki

(11.07.2017)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dostawa wozu asenizacyjnego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska, oczyszczalni ścieków w Tatarach k. Nidzicy i sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska do miejscowości Nibork Drugi – roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska, oczyszczalni ścieków w Tatarach k. Nidzicy i sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska do miejscowości Nibork Drugi

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 2   (01.10.2020)

Uwaga: adres email do kontaktu w sprawie przetargu to sekretariatmwik@gmail.com