O firmie

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest:
1. Produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
2. Eksploatacja sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.
3. Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych, ich zagospodarowanie oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
4. Wykonywanie usług w zakresie: analizy wody i ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej, pompowania studni oraz ich odbudowa.
5. Sprzedaż materiałów, części i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz remonty w tym zakresie.