Kontakt

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 C 

Sekretariat: tel./fax 89 625 26 30, e-mail: sekretariatmwik@gmail.com,

Księgowość: tel. 89 625 27 05, Oczyszczalnia ścieków w Tatarach: tel. 89 625 31 43,

Telefon alarmowy: 667 953 755

Wszelkie sprawy klienci mogą załatwić od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Wpłaty przyjmowane są w kasie spółki: 

od godziny 700 do 1430 (przerwa w godzinach od 1200 do 1220)