Aktualności / Komunikaty

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informują, że:

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Nidzicy uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 r., uwzględniając art. 9 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, niniejszym informujemy, że taryfa będąca przedmiotem wniosku złożonego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. na 2018 r. nie weszła w życie, a czas obowiązywania dotychczasowej taryfy został przedłużony.

Z uwagi na brzmienie nowych przepisów dotyczących zatwierdzania taryf przez centralny organ regulacyjny (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), dotychczasowa taryfa będzie obowiązywać nie krócej niż do 10.06.2018 r. O okresie wejścia w życie kolejnej taryfy oraz zakończeniu obowiązywania przedmiotowej taryfy poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Zarząd MWiK Sp. z o.o. w Nidzicy.

02.06.2018 r.

Zatwierdzone taryfy dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica na okres 3 lat.

BI.RET.070.706.2018.IT

09.08.2018 r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informują, że:

niniejszym ogłaszamy, że najkorzystniejszą ofertę na „Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w ul. Kościuszki na odcinku od mostu przy ulicy Kościuszki do dworca PKP”, złożyła firma:
Per Aarsleff Polska Sp. z o. o. ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa za kwotę 337 200,00 zł netto.
24.09.2018 r.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy zapraszają do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z ustawą o rachunkowości:
10.10.2018 r.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informują, że
od dnia 10.10.2018 r. przystępują do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Nidzicy od dworca PKP przy ul. Kolejowej do mostu w ul. Kościuszki. Planowany termin zakończenia prac 31.10.2018 r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
19.11.2018 r.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informują, że
zakończono prace bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Nidzicy od dworca PKP przy ul. Kolejowej do mostu w ul. Kościuszki.
20.12.2018
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informują, że w dniu 24.12.2018 kasa w siedzibie Spółki będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.
12.09.2019
W związku z prowadzonymi pracami przy budowie wodociągu w ul. Kościuszki oraz przepinaniem budynków i sąsiednich ulic do nowego wodociągu wystąpi przerwa w dostawie wody w dniach 13.09 – 18.09.2019 w godzinach 8 – 13. Przerwy dotyczą ul. Kościuszki, Warszawskiej, Kościelnej, Krzywej, Rataja, Kopernika, 3 Maja i Kolejowej.
Prosimy i cierpliwość i wyrozumiałość.

19.12.2019 r.

Zatwierdzone taryfy dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica na okres 3 lat.

decyzja BI.RZT.070.37.2019.GS

                                                                             01.05.2020
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informują, że  KASA w siedzibie Spółki będzie czynna jest w godzinach od 7:30 do 12:00, przerwa od 9:45 do 10:15.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *