Zamówienia sektorowe

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 3111N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy na odcinku od ronda przy ulicy Kościuszki do dworca PKP” Projekt wykonawczy – przebudowa wodociągu Projekt technologii Geotechnika – ul.Kosciuszki w Nidzicy   „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z m. Rozdroże do m. Łysakowo gmina Nidzica oraz sieci… Continue Reading Zamówienia sektorowe

Przerwa w dostawie wody

MWiK w Nidzicy informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Jabłonka dnia 15.06.2018 w godz. 8.30 – 11.00.

Aktualności / Komunikaty

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informują, że: w związku z podjęciem przez Radę Miasta Nidzicy uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 r., uwzględniając art. 9 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w… Continue Reading Aktualności / Komunikaty